Gənc azərbaycanlı rəssam sizə öz işlərini təqdim edir. O, ətrafındakıları qeyri-adi tərzdə qavrayır. Rəssamın işləri səmimidir və tamaşaçıya dünyanı onun gözləri ilə görmək imkanı bəxş edir.